Czym jest platforma FileMaker?

Czym jest platforma FileMaker?

FileMaker Pro to wieloplatformowa aplikacja do tworzenia relacyjnych baz danych firmy FileMaker Inc. dawniej Claris, będącej spółką zależną firmy Apple Inc. Aplikacja łączy silnik bazy danych z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) i funkcjami bezpieczeństwa, umożliwiając użytkownikom modyfikowanie bazy danych przez przeciąganie i upuszczanie nowych elementów do układów, ekranów lub formularzy. Aktualne wersje to FileMaker Pro 19, FileMaker Server 19 oraz […]