Nowoczesne i przydatne oprogramowanie FileMaker

Nowoczesne i przydatne oprogramowanie FileMaker

FileMaker to aplikacja bazodanowa używana przez wiele firm i organizacji. FileMaker był pierwotnie znany jako „File and Music Order”. W 1983 roku została wydana pierwsza wersja FileMaker Pro. Przez lata oprogramowanie było dalej rozwijane i jest teraz dostępne na wielu platformach. Organizacja danych w bazie danych FileMaker może być skomplikowana lub prosta, w zależności od tego, jak została zaprojektowana.