FileMaker
Czym jest platforma FileMaker?

Czym jest platforma FileMaker?

FileMaker Pro to wieloplatformowa aplikacja do tworzenia relacyjnych baz danych firmy FileMaker Inc. dawniej Claris, będącej spółką zależną firmy Apple Inc. Aplikacja łączy silnik bazy danych z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) i funkcjami bezpieczeństwa, umożliwiając użytkownikom modyfikowanie bazy danych przez przeciąganie i upuszczanie nowych elementów do układów, ekranów lub formularzy. Aktualne wersje to FileMaker Pro 19, FileMaker Server 19 oraz FileMaker Go 19 dla iPhone’a i iPada.

Historia stworzenia FileMaker

Prace nad rozwojem programu FileMaker (więcej: https://goidea.pl/filemaker.php) rozpoczęły się jako program dla systemu MS-DOS o nazwie Nutshell, który był rozwijany od wczesnych lat 80. przez firmę Nashoba Systems.

FileMaker Pro to wieloplatformowa aplikacja do tworzenia relacyjnych baz danych firmy FileMaker Inc. dawniej Claris, będącej spółką zależną firmy Apple Inc

Wraz z pojawieniem się komputerów Macintosh, program Nashoba połączył jądro bazy danych z interfejsem użytkownika opartym na formularzach. Firma Leading Edge nie była zainteresowana nowymi wersjami, wolała pozostać dostawcą aplikacji DOS-owych, zachowując nazwę Nutshell. Firma Nashoba znalazła innego dystrybutora, firmę Forethought Inc. i wprowadziła na rynek program FileMaker na platformę Macintosh. Kiedy w 1986 roku firma Apple wprowadziła na rynek komputer Macintosh Plus, kolejna wersja programu FileMaker otrzymała nazwę FileMaker Plus.

Firma Forethought Inc. została kupiona przez Microsoft, który następnie zaprezentował swój produkt PowerPoint, który stał się częścią pakietu Microsoft Office. Microsoft ogłosił swoją własną bazę danych Microsoft File, krótko przed FileMakerem, ale oprogramowanie to było droższe niż FileMaker i Microsoft zaprzestał jego rozwoju.

Wkrótce potem firma Apple Computer tworzy spółkę zależną Claris działającą na rynku rozwoju oprogramowania. Firma Claris przejęła firmę Nashoba, aby uzupełnić swój pakiet oprogramowania. W tym czasie Leading Edge stracił już swoją pozycję na rynku oprogramowania ze względu na konkurencję ze strony innych produktów bazodanowych dla systemu DOS, a później dla platformy Windows. Jednak firma FileMaker nadal dobrze prosperowała na platformie Macintosh.

Do roku 1995 program FileMaker był dość dobrze sprzedającym się produktem z linii Claris

Do roku 1995 program FileMaker był dość dobrze sprzedającym się produktem z linii Claris. W 1998 r. firma Apple przeniosła rozwój niektórych innych produktów Claris do firmy macierzystej, zamknęła większość pozostałych i zmieniła nazwę Claris na FileMaker, Inc. w celu skoncentrowania się na rozwoju tego produktu.

Produkty FileMaker

Firma FileMaker Inc. produkuje pod szyldem FileMaker kilka aplikacji bazodanowych, które różnią się sposobem działania: aplikacja serwerowa i aplikacja kliencka. 20 lipca 2010 r. firma udostępniła aplikację FileMaker Go, która umożliwia dostęp za pośrednictwem urządzeń iPad i iPhone do baz danych utworzonych w programie FileMaker Pro.

  • FileMaker Pro;
  • FileMaker Pro Zaawansowane;
  • Serwer FileMaker;
  • FileMaker Go.

Przeznaczenie programu FileMaker

Program FileMaker powstał jako aplikacja dla systemu DOS, ale został przekonwertowany głównie dla komputerów Apple Macintosh i wydany w kwietniu 1985 roku. Od 1992 r. był rozwijany dla systemów Microsoft Windows i Mac OS i od tego czasu stał się rozwiązaniem wieloplatformowym. Istniała serwerowa wersja programu FileMaker dla systemu Linux, ale od wersji FileMaker 7 do dnia dzisiejszego działa on tylko na serwerach Windows lub OS X. Wersja kliencka dla urządzeń z systemem iOS została wydana w lipcu 2010 r.